Succeed Model


เกมส์ทุบน้ำแข็ง Penguin Escape

Wednesday 14th of February 2018


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
14 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561 - 8 มี.ค. 2561 9 มี.ค. 2561
วันที่รับสมัคร 14-02-2018 - 20-02-2018
วันที่คัดเลือก 21-02-2018 - 30-11--0001
วันที่รีวิว 23-02-2018 - 08-03-2018
วันที่ประกาศผล 09-03-2018

ชื่อของเล่น เกมส์ทุบน้ำแข็ง Penguin Escape
แบรนด์สินค้า
เงื่อนไขการใช้สินค้า
 • จำนวนผู้เล่น เล่นได้ 2- 4 คน 
 • วิธีการเล่น
  1. ประกอบน้ำแข็งเข้ากับกระดาน
  2.ผลัดกัน หมุนแท่นลูกศร เราจะต้องทุบพื้นสีฟ้า สีขาว สีอะไรก็ได้ หรือข้ามไปเลยไม่ต้องทุบ
  3.ทุบน้ำแข็งระหว่างอย่าให้เพนกวินตกลงมา
 • คำเตือน
  - ห้ามนำเข้าปากหรือขว้างปาใส่กัน 

   - ห้ามเล่นใกล้ความร้อนและเปลวไฟ

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

เกมส์ทุบน้ำแข็ง Penguin Escape 1 กล่อง/คน ราคา 180 บาท  จำนวน 6 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

-เกมส์ทุบน้ำแข็ง Penguin
-เกมส์เสริมสร้างจินตนาการ
-กิจกรรมในครอบครัว
-ติดตามเพจ DEKLEN รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) Concept ในการรีวิว "ความท้าทายจากการเล่นเกมส์ทุบน้ำแข็ง Penguin Escape"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. อธิบายถึงจุดเด่นของสินค้า ลักษณะพิเศษ วิธีการเล่น ความคุ้มค่ากับราคาของสินค้า
3. บรรยายถึงสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดของผลิตภัณฑ์จากความรู้สึกส่วนตัว
4. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
5. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
6. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
7. แนะนำช่องทางการจัดจำหน่าย
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

เกมทุบพื้นน้ำแข็งกับน้องเพนกวินแสนสนุก วางแพนกวินไว้บนพื้น จากนั้นหมุนตัวลูกศรว่าใครจะได้ทุบพื้นสีอะไร หรือข้ามไปไม่ต้องทุบ เกมนี้ฝึกให้เด็ก ๆ สังเกตว่ารูปทรงหกเหลี่ยมแบบรวงผึ้งนั้นแข็งแรงขนาดไหน และสังเกตการรับแรงของมัน ให้ทั้งความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และฝึกการสังเกตไปพร้อม ๆ กัน เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

เว็บไซต์
ช่องทางการจัดจำหน่าย

ร้านR.R Gift Shop

โทร : 0895222421

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com