Succeed Model


ชุดสร้างปราสาททราย

Saturday 30th of May 2561


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
30 พ.ค. 3104 - 6 มิ.ย. 3104 7 มิ.ย. 3104 - 10 มิ.ย. 3104 - 19 มิ.ย. 3104 20 มิ.ย. 3104
วันที่รับสมัคร 30-05-2561 - 06-06-2561
วันที่คัดเลือก 07-06-2561 - 30-11--0001
วันที่รีวิว 10-06-2561 - 19-06-2561
วันที่ประกาศผล 20-06-2561

ชื่อของเล่น ชุดสร้างปราสาททราย
แบรนด์สินค้า
เงื่อนไขการใช้สินค้า

ชุดสร้างปราสาททราย Magical Molding Sand ราคา 350 บาท

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ชุดสร้างปราสาททราย มาพร้อมกับทรายวิทยาศาสตร์ เป็นทรายนิ่ม ปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับเด็กและเสริมพัฒนาการเด็ก
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
วิธีการเล่น

  • ตักทรายลงในแม่พิมพ์
  • อัดทรายให้แน่น
  • คว่ำแม่พิมพ์แล้วกระเทาะทรายให้ออกมา
Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ประโยชน์จากของเล่น
- สร้างสรรค์
- ของเล่นยอดฮิต
- ชุดสร้างปราสาททราย Magical Molding Sand
- ติดตามเพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "รีวิวชุดสร้างปราสาททราย Magical Molding Sandให้ดีที่สุด"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน

2.สร้างสรรค์อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำสำหรับคนที่เล่นกับนักรีวิว ยกเว้น ขันน้ำ
2. อธิบายถึงจุดเด่นของสินค้า ลักษณะพิเศษ วิธีการเล่น มุมมองเฉพาะตัวในการเล่นของนักรีวิว

3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. สร้างเรื่องราวให้กับของเล่น เช่น ตัวละครต่างๆ
5. รีวิวของเล่นตามสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นสถานที่ที่แปลกใหม่เหมาะกับรีวิวของเล่นชิ้นนี้
6. บรรยายถึงสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบมากที่สุดของผลิตภัณฑ์จากความรู้สึกส่วนตัว
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก

8. ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก

10.บรรยายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์
เว็บไซต์
ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com