Succeed Model


ช๊อคโกบี TOHATO

Monday 3rd of August 2561


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
3 ส.ค. 3104 - 9 มี.ค. 3104 9 มี.ค. 3104 - 11 ส.ค. 3104 - 19 ส.ค. 3104 20 ส.ค. 3104
วันที่รับสมัคร 03-08-2561 - 09-03-2561
วันที่คัดเลือก 09-03-2561 - 30-11--0001
วันที่รีวิว 11-08-2561 - 19-08-2561
วันที่ประกาศผล 20-08-2561

ชื่อของเล่น ช๊อคโกบี TOHATO
แบรนด์สินค้า
เงื่อนไขการใช้สินค้า
  •  Tohatoช็อคโกบี ของโปรดของชินจังและทุกคนมาแล้ว มีรสช๊อคโแลตและรสพุดดิ้ง
สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ช๊อคโกบี TOHATO รสช๊อคโกแลตและรสพุดดิ้ง  2 กล่อง/คน จำนวน 6 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

 - สร้างสรรค์
 - การ์ตูน
 - ช๊อคโกบี
 - ติดตามเพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "รีวิวช๊อคโกบีให้ดีที่สุด"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน

2. อธิบายถึงจุดเด่นของสินค้า ลักษณะพิเศษ วิธีการเล่น มุมมองเฉพาะตัวในการเล่นของนักรีวิว
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. สร้างเรื่องราวให้กับขนม เช่น ตัวละครต่างๆ
5. รีวิวตามสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นสถานที่ที่แปลกใหม่เหมาะกับรีวิวขนมชิ้นนี้
6. บรรยายถึงสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบมากที่สุดของผลิตภัณฑ์จากความรู้สึกส่วนตัว
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก

8. ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก

10.บรรยายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคขนมชิ้นนี้
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิว
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์
เว็บไซต์
ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com