Succeed Model


MAMARINE KIDS / มามารีน คิดส์

Monday 30th of November -0001


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
24 ม.ค. 2561
วันที่รับสมัคร 30-11--0001 - 30-11--0001
วันที่คัดเลือก 30-11--0001 - 24-01-2018
วันที่รีวิว 30-11--0001 - 30-11--0001
วันที่ประกาศผล 30-11--0001

ชื่อของเล่น MAMARINE KIDS / มามารีน คิดส์
แบรนด์สินค้า MAMARINE
เงื่อนไขการใช้สินค้า

สามารถใช้ได้ก้บเด็กอายุ 1 ปี ขึนไป ( เริ่มทานอาหารแล้ว)

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

มามารีน คิดส์ จำนวนสองขวด (ทานได้ประมาณ 2 สัปดาห์)*

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

mamarine kids เป็นผลิตภณัฑ์ อาหารเสริมแบบน้ำสําหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไปในรูปแบบSyrup มีรสส้ม ทานง่าย ไม่คาว  มีส่วนผสมจาก น้ำมันปลาคุณภาพสูงจาก ประเทศไอซ์แลนด์  มีส่วนช่วยในดา้น การเจริญอาหาร บํารุงสมอง, พัฒนาความจํามี พัฒนาการที=เหมาะสม นอกจากนี;ยังมีส่วนผสมของ Lysine และ L-Glutamine ทีมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต เป็นส่วนช่วยในการสร้าง Growth Hormoneซึ่งมีผลต่อ ความสูง พร้อมวิตามินรวมช่วยในการ บํารุงร่างกายที่สําคัญ ไม่มีน้ำตาล ต้นเหตุโรค อ้วนสําหรับเด็กยุคนี้

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

1. เลือกความกังวล จากหัวข้อต่อไปนี้  
- ลูกน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ตัวเล็กเมื่อเทียบกับเด็กรุ่นเดียวกัน  
- ลูกน้อยไม่ค่อยกินข้าว ติดเล่น / เลือกทาน / ทานยาก  
- ลูกน้อยเริ่มเรียน เริ่มเรียนรู้ อยากหาตัวช่วยให้ลูกน้อยมีการจดจําที่ดี  
- อยากให้ลูกตัวสูง เพื่อความดูดีในอนาคต  
 
2. ถ่ายภาพ  
- ต้องมีรูป คุณลูกทานผลิตภัณฑ์ / มีแม่ด้วยก็ได้ (แล้วแต่สถานการณ์)  
- ต้องมี รูปขวดสินค้า + กล่องสินค้า วางคู่กัน (แต่ไม่ต้องมีในทุกรูปนะครับ แค่รูปเดียว ก็พอ)  
- อยากให้สื่ออารมณ์ภาพ เป็นความไว้ใจ เชื่อมั่นในสินค้า  
-  ลูกน้อยทานง่าย ไม่คาว รสส้ม
- มีภาพที่ลูกน้อยร่าเริง สุขภาพดี (อาจจะเป็นวิ่งเล่น ถ่ายกับตุ๊กตา ดูร่าเริงสดใส // หรือ จะถ่ายบนโต๊ะทานข้าวก็ได้ เพื่อสื่อว่า ทานแล้วสุขภาพดี // ทานอาหารได้เยอะขึ้น ( อาจ ไม่ต้องมีสินค้าในรูปก็ได้ ดูตามความเหมาะสม)  
3. คุณสมบัติสินค้า  (เลือกพูดเอา)  
- ราคาขาย 150 บาท  
- สารอาหารที่ให้เข้มข้นที่สุด  (เมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกัน) // ห้ามเทียบกับแบรนด์อื่น พูดแค่ว่า เภสัชแนะนําว่า เป็นสูตรเข้มข้น ได้สารอาหารครบถ้วน ก็ได้  
- อาหารเสริมสําหรับเด็ก ที่ทานยาก เบื่ออาหาร ตัวเล็ก  
- มีส่วนผสมจาก น้ำมันปลาคุณภาพสูงจากประเทศไอซ์แลนด์  
- รสส้ม ทานง่าย ไม่คาว  
- การเจริญอาหาร บํารุงสมอง, พัฒนาความจํา
- ส่วนผสมของ Lysine และ L-Glutamine ที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต เป็นส่วนช่วยในการสร้าง Growth Hormoneซึ่งมีผลต่อ ความสูง พร้อมวิตามินรวมช่วยในการ บํารุงร่างกาย - สําหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป ( ดูอัตราการทานกับน้ำหนักตัวด้านล่าง)  
 
4. ช่องทางการขาย  ร้านขายยาชั;นนํา และ ทาง FB และ Line@  
- FB - https://www.facebook.com/mamarinethailand/ 
- Line@ - @mamarinethailand

** (อาจจะไม่ต้องครบก็ได้ครับ) ทั้งนี้สามารถเน้นเรื่องพูดได้ หลายมุม เช่น  1. เสริมอาหารให้ลูกน้อย  2. เรืองลูกน้อยทานยาก  3. เรื่องอยากเพิ่มความสูง

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

อ่านได้จากใน เว็บไซต์ และ FB

เว็บไซต์

https://www.mamarinethailand.com/ 
FB - https://www.facebook.com/mamarinethailand/ 
Line@ - @mamarinethailand

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ร้านขายยาชั้นนํา และ ทาง FB และ Line@  
- FB - https://www.facebook.com/mamarinethailand/ 
- Line@ - @mamarinethailand

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com