Succeed Model


เล่นลูกข่างไฟฟ้า

Review by น้องอ๊อกซ่าส์

Thursday 1st of August 2019
น้องอ๊อกซ่าส์มารีวิวลูกข่างไฟฟ้า ของเล่นสุดเท่ชิ้นนี้ให้ประโยชน์มากมายกับน้องๆ ช่วยสร้างความสนุกสนานกับเด็กๆ และยังช่วยให้เด็กเรียนรู้สีต่างๆที่มาจากลูกข่างไฟฟ้านี้อีกด้วย


รายละเอียดผลิตภัณฑ์


ชื่อผลิตภัณฑ์ ลูกข่างไฟฟ้า
แบรนด์สินค้า
เหมาะสำหรับเด็ก 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลูกข่างไฟฟ้า จับตรงหัวให้เข้าล๊อคตรงลูกข่าง แล้วหมุน 3 รอบ กดปุ่มตรงกลาง แล้วลูกข่างก็จะหมุน มีเสียง มีไฟ สวยงามcomment review product
ข้อความ :
เพิ่มรูปประกอบ :
เพิ่ม คลิป youtube :

Last News


Deklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com