Succeed Model


ตัดชุดเจ้าหญิงให้เด็กๆ

Review by น้องปันปัน น้องปุนปุน

Tuesday 24th of September 2019
วันนี้น้องปันปันและน้องปุนปุนสวมบทบาทเป็นดีไซนเนอร์ตัดชุดให้ตัวเองใส่ สวยงามราวกับเจ้าหญิง ด้วยของเล่นจักรเย็บผ้าสีชมพูที่จะทำให้เด็กๆเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการที่กว้างไกลเหมือนน้องปันปันและน้องปุนปุน

เสริมพัฒนาการเด็ก : ด้านร่างกาย(กล้ามเนื้อมัดเล็ก) ด้านอารมณ์(ความคิดสร้างสรรค์)


รายละเอียดผลิตภัณฑ์


ชื่อผลิตภัณฑ์ ของเล่นจักรเย็บผ้า
แบรนด์สินค้า
เหมาะสำหรับเด็ก 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ จักรเย็บผ้าได้ ใช้ถ่านขนาด2Ax2ก้อน มีปุ่มเปิดปิดที่ตัวจักร ใช้เม้าส์เป็นตัวควบคุมการเดินของจักร ใส่เส้นด้ายได้ ใสผ้าเย็บได้ หมุนปรับเดินถอยได้คล้ายของจริง สร้างเสริมจินตนาการ เหมาะสำหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไป ไม่มีจุดที่เป็นอันตรายกับเด็ก สินค้าได้รับมาตราฐาน มอก.comment review product
ข้อความ :
เพิ่มรูปประกอบ :
เพิ่ม คลิป youtube :

Last News


Deklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com