ชุดของเล่น Car Boxset

฿1,990.00

ของเล่นไม้แบบ Boxset นั้นช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็กได้ดี เพราะความเป็นธรรมชาติของไม้นั้นจะเชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิต จึงช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสและเพิ่มศักยภาพในการหยิบจับได้เป็นอย่างดี