Tag Archives: ตัวต่อ

น้องต้นข้าวสนุกกับการต่อชุดแม่เหล็กMIND MAG

ของเล่นเสริมพัฒนาการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยฝึกฝนความมั่นใจให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตัวเอง

Creative Tools

ของเล่นชุดเครื่องมือและสร้างสรรค์จินตนาการจากการออกแบบให้เป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้