Tag Archives: ป้ายข้อความ

ป้ายชื่อรูปผึ้งน้อยน่ารักของน้องยูมะ

ป้ายชื่อ

วันนี้แม่ยูมะมีกิจกรรม ป้ายชื่อ แบ่งชั้นเสื้อผ้าให้ยูมะได้เล่น แม่ยูมะให้ยูมะทำป้ายชื่อติดชั้นเสื้อผ้า เป็นชั้นกางเกง เสื้อ ชุดนอน ทำป้ายแปะให้สวยงาม เมื่อน้องเอาเสื้อผ้ามาเก็บ เค้าจะได้ฝึกวิชาระเบียบวินัยได้อีก และเป็นการเก็บของให้ถูกชั้น