Tag Archives: รีวิว

Deklen ทุกการเรียนรู้เป็นเรื่องของ “เด็ก”

ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นเด็กเหมือนกับทุกท่าน จึงอยากลองนำเสนอมุมมองของคนที่เคยเป็นเด็กและแชร์เทคนิคการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์แก่เด็กผ่านบทความนี้กัน