Tag Archives: ลูกข่าง

เล่นลูกข่างไฟฟ้า

น้องอ๊อกซ่าส์มารีวิวลูกข่างไฟฟ้า ของเล่นสุดเท่ชิ้นนี้ให้ประโยชน์มากมายกับน้องๆ ช่วยสร้างความสนุกสนานกับเด็กๆ

ลูกข่างไฟฟ้า

ลูกข่างไฟฟ้า จับตรงหัวให้เข้าล๊อคตรงลูกข่าง แล้วหมุน 3 รอบ กดปุ่มตรงกลาง แล้วลูกข่างก็จะหมุน มีเสียง มีไฟ สวยงาม