Tag Archives: สีชอล์ก

เขียนถนนด้วยชอล์คสี

วันนี้น้องปันปันและน้องปุนปุนขนน้องๆและเพื่อนๆมาสนุกสนานกับการวาดบนพื้นถนนด้วยสีชอล์กจัมโบ้