Tag Archives: อาชีพหมอ

สานฝันน้องจีนนี่

มาร่วมเรียนรู้อุปกรณ์การเป็นหมอร่วมกับน้องจีนนี่ว่าในกระเป๋าคุณหมอมีอะไรบ้าง มาระบายสีและไปช่วยคนไข้ด้วยกันเลย

อาชีพหมอ

1.อุปกรณ์หมอกระดาษ 1 ชุด
2.ของเล่นอุปกรณ์หมอ 1 ชุด
3.สีชอล์ค SAKURA 1 กล่อง