Tag Archives: อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

beaker อุปกร์ทดลองคู่ใจของน้องยูมะ

เครื่องมือในการสานฝันการเป็นนักวิทยาศาสตร์ของน้องๆอยู่นี่แล้ว! beaker ให้น้องๆได้ทดลองและฝึกปฏิบัติทักษะเชิงวิทยาศาสตร์ ได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง เสริมสร้างความรู้และจินตนาการของน้องๆได้ดีมากๆเลยค่ะ

แว่นขยาย เปลี่ยนการเรียนเป็นความอยากรู้

แว่นขยาย

แว่นขยาย อุปกรณ์ที่เอาไว่ส่องขยายสิ่งที่น่าสนใจ สามารถสื่อถึงความอยากรู้อยากเห็นของเด็กได้ ใช้สำหรับขยายภาพวัตถุ แมลง วิเคราะห์สัตว์ป่าและพรรณพืช