Tag Archives: โน๊ตบุ๊คกระดาษ

ของเล่นชุดทำโน๊ตบุ๊คส่วนตัว

น้องไนน์มารีวิวของเล่นชุดทำโน๊ตบุ๊คส่วนตัว มาร้องเพลงกับการทำโน๊ตบุ๊คน้องไนน์กัน

หลอดดูดนมเปลี่ยนรสชาติ MILK SIPPY

หลอดดูดนมเปลี่ยนรสชาติ MILK SIPPY จำนวน 5 คน /1 ซอง

คอมพิวเตอร์ส่วนตัว

1.คอมพิวเตอร์กระดาษ 1 เครื่อง
2.ตัวอักษรสำหรับติดตรงคีย์บอร์ด
3. สติ๊กเกอร์ตัวอักษรและดอกไม้