Tag Archives: โฟมพัตตี้

โลกใต้ทะเล

คุณแม่และน้องอ๊อกซ่าส์ชวนเพื่อนๆมาเล่น Foam Putty มาปั้นให้เป็นรูปในจินตนาการของน้องๆกัน

FOAM PUTTY FANTASTIC

วันนี้น้องปุนปุนมีเพื่อนเล่นคนใหม่มาเล่นด้วยกัน แค่น้องปุนปุนอยากเล่นของเล่นที่มีประโยชน์นางฟ้าคนนี้ก็จะมาปรากฎกายมาเล่นกับน้องปุนปุน

ของเล่นชุดแข่งปั้นซูชิ

ของเล่นชุดแข่งปั้นซูชิ เป็นเกมการแข่งขันที่เล่นได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ทำให้เด็กได้เรียนรู้การทำอาหารญี่ปุ่นจากของเล่น