Tag Archives: compass

“เข็มทิศ” เครื่องมือที่ช่วยนำทางสู่การผจญภัย

เข็มทิศ

การผจญภัยของสองหนุ่มได้เริ่มขึ้น จากความสงสัยใคร่รู้ไปสู่การผจญภัยที่แสนสนุก ที่จะนำพาให้สองหนุ่มได้รู้จักกับสิ่งที่น่าสนใจด้วยการนำพาของเข็มทิศ