Tag Archives: decoration

แป้งข้าวโพด การทดลองวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

แป้งข้าวโพด

วันนี้พี่บิวและพี่สามสีชวนน้องๆมาเป็นนักวิทยาศาสตร์กัน วันนี้พี่มีการทดลองมหัศจรรย์จาก แป้งข้าวโพด …แป้งข้าวโพดมีคุณสมบัติพิเศษกว่าแป้งชนิดอื่น จะมีลักษณะเป็นแบบไหน แตกต่างกับแป้งชนิดอื่นอย่างไร แล้วจะมีคุณสมบัติพิเศษอะไรกันนะ ตามพี่ๆมาทดลองกันเลย!

ขอบบอร์ด กับการจัดประกวดแข่งขันตกแต่งบอร์ดห้องเรียน

ขอบบอร์ด

วันนี้โรงเรียนมีจัดประกวดแข่งขันตกแต่งบอร์ดห้องเรียน ในหัวข้อ “การอนุรักษ์ธรรมชาติ” น้องวินและเพื่อนๆก็เลยเข้าร่วมการแข่งขันด้วย น้องวินเลยงัดไอเท็มเด็ดอย่าง “ขอบกระดานตกแต่ง” ที่ช่วยให้บอร์ดมีความน่าสนใจมากขึ้น

ปฏิทิน วางแผนกิจกรรมของน้องยูมะ

ปฏิทิน

การสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกอินกับกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้าด้วย ปฏิทิน Calendar 12 ชุด ถือเป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เด็กกระตือรือร้นและมีความสุขกับกิจกรรมนั้นๆได้อย่างเต็มที่ เพราะเด็กจะรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกที่เขากำลังเรียนรู้อยู่และเพลิดเพลินกับสิ่งที่ทำด้วย

รูปภาพดอกไม้ สร้างบรรยากาศ

การสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกอินกับกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้าด้วยรูปภาพ Lovely Sunflower ถือเป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เด็กกระตือรือร้นและมีความสุขกับกิจกรรมนั้นๆได้อย่างเต็มที่ เพราะเด็กจะรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกที่เขากำลังเรียนรู้อยู่และเพลิดเพลินกับสิ่งที่ทำด้วย

ธงสามเหลี่ยม แบนเนอร์ตกแต่งงานปาร์ตี้ให้สวยงาม

ธงสามเหลี่ยม

การสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกอินกับกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้าด้วย ธงสามเหลี่ยม ถือเป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เด็กกระตือรือร้นและมีความสุขกับกิจกรรมนั้นๆได้อย่างเต็มที่ เพราะเด็กจะรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกที่เขากำลังเรียนรู้อยู่และเพลิดเพลินกับสิ่งที่ทำด้วย

ธงวันเกิด HELLO NATURE แบนเนอร์ตกแต่งพื้นที่การเรียนรู้

ธงวันเกิด

การสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกอินกับกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้าด้วย ธงวันเกิด HELLO NATURE ถือเป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เด็กกระตือรือร้นและมีความสุขกับกิจกรรมนั้นๆได้อย่างเต็มที่ เพราะเด็กจะรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกที่เขากำลังเรียนรู้อยู่และเพลิดเพลินกับสิ่งที่ทำด้วย

รูปภาพการ์ตูนสไตล์ธรรมชาติ

รูปภาพการ์ตูน

จินตนาการของน้องเฟรย่านั้นล้นเหลือ การที่น้องๆได้ปลดปล่อยจินตนาการออกมาผ่านการสร้างสรรค์ ทำให้น้องได้เรียนรู้การใช้ทักษะที่สำคัญต่อการเป็นนักสร้างสรรค์แล้ว