Tag Archives: torch

ไฟฉายท่ามกลางราตรี

ไฟฉาย

น้องๆทั้งสองปลุกความกล้าเดินไปห้องน้ำกลางดึก โดยใช้ไฟฉาย อุปกรณ์ที่สำคัญในการส่องแสง เพื่อให้เห็นทางในตอนกลางคืน