Tag Archives: whistle

นกหวีด อุปกรณ์ของผู้ตัดสินเกมกีฬา

นกหวีด อุปกรณ์ส่งสัญญาณในเกมกีฬา ถือเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญของกรรมการมากๆ ที่จะตัดสินผู้เข้าแข่งขัน